Lịch làm việc từ ngày 28/12/2015 đến 3/1/2016 (Tuần 53)

Gửi lên: 28/12/2015 02:18 Đã xem 272 Đã tải về 6

Lịch làm việc từ ngày 21/12/2015 đến 27/12/2015 (Tuần 52)

Gửi lên: 19/12/2015 02:09 Đã xem 249 Đã tải về 1

Lịch làm việc từ ngày 14/12/2015 đến 21/12/2015 (Tuần 51)

Gửi lên: 12/12/2015 03:29 Đã xem 300 Đã tải về 4

Lịch làm việc từ ngày 07/12/2015 đến 13/12/2015 (Tuần 50)

Gửi lên: 05/12/2015 03:41 Đã xem 300 Đã tải về 3

Lịch làm việc từ ngày 30/11/2015 đến 06/12/2015 (Tuần 49)

Gửi lên: 29/11/2015 23:59 Đã xem 302 Đã tải về 2

Lịch làm việc từ ngày 23/11/2015 đến 29/11/2015 (Tuần 48)

Gửi lên: 22/11/2015 07:23 Đã xem 301 Đã tải về 1

Lịch làm việc từ ngày 9/11/2015 đến 15/11/2015 (Tuần 46)

Gửi lên: 07/11/2015 02:26 Đã xem 270 Đã tải về 3

Lịch làm việc từ ngày 26/10/2015 đến 31/10/2015 (Tuần 44)

Gửi lên: 24/10/2015 03:09 Đã xem 281 Đã tải về 4

Lịch làm việc từ ngày 31/8/2015 đến 6/9/2015 (Tuần 36)

Gửi lên: 30/08/2015 23:28 Đã xem 304 Đã tải về 20

Lịch làm việc từ ngày 08/8/2015 đến 10/8/2015 (Tuần 33)

Gửi lên: 09/08/2015 21:32 Đã xem 266 Đã tải về 10

Lịch làm việc từ ngày 3/8/2015 đến 9/8/2015 (Tuần 32)

Gửi lên: 02/08/2015 22:31 Đã xem 328 Đã tải về 3

Lịch làm việc từ ngày 27/7/2015 đến 2/8/2015 (Tuần 31)

Gửi lên: 29/07/2015 23:24 Đã xem 310 Đã tải về 3

Lịch làm việc từ ngày 13/7/2015 đến 19/7/2015 (Tuần 29)

Gửi lên: 13/07/2015 00:23 Đã xem 326 Đã tải về 3

Lịch làm việc từ ngày 22/6/2015 đến 28/6/2015 (Tuần 26)

Gửi lên: 22/06/2015 03:39 Đã xem 289 Đã tải về 4

Lịch làm việc từ ngày 15/6/2015 đến 21/6/2015 (Tuần 25)

Gửi lên: 13/06/2015 03:23 Đã xem 340 Đã tải về 7
 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải

Introduction

THACO College was built from the idea of Thaco Group’s businessman and chairman, Mr Tran Ba Duong. The idea was the strategy of human resources development for Automobile mechanical engineering industry in the poor central with hard weather. The college was established on May 12th, 2010 under...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 607
  • Tháng hiện tại: 14663
  • Tổng lượt truy cập: 863461
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA (Trực tuyến và bản cứng)