Thời khóa biểu Tuần 21 - 2017 (từ 22/5 đến 28/5/2017)

Gửi lên: 20/05/2017 04:24 Đã xem 131 Đã tải về 6

Thời khóa biểu Tuần 20 - 2017 (từ 15/5 đến 21/5/2017)

Gửi lên: 13/05/2017 10:23 Đã xem 142 Đã tải về 0

Thời khóa biểu Tuần 19 - 2017 (từ 8/5 đến 14/5/2017)

Gửi lên: 06/05/2017 01:47 Đã xem 108 Đã tải về 0

Thời khóa biểu Tuần 18 - 2017 (từ 1/5 đến 7/5/2017)

Gửi lên: 27/04/2017 22:28 Đã xem 117 Đã tải về 0

Thời khóa biểu Tuần 17 - 2017 (từ 24/4 đến 30/4/2017)

Gửi lên: 23/04/2017 21:05 Đã xem 141 Đã tải về 5

Thời khóa biểu Tuần 16 - 2017 (từ 17/4 đến 23/4/2017)

Gửi lên: 17/04/2017 19:47 Đã xem 128 Đã tải về 1

Thời khóa biểu Tuần 15 - 2017 (từ 10/4 đến 16/4/2017)

Gửi lên: 10/04/2017 03:58 Đã xem 142 Đã tải về 6

Thời khóa biểu Tuần 14 - 2017 (từ 3/4 đến 9/4/2017)

Gửi lên: 31/03/2017 20:16 Đã xem 155 Đã tải về 41

Thời khóa biểu Tuần 13 - 2017 (từ 27/3 đến 2/4/2017)

Gửi lên: 28/03/2017 21:12 Đã xem 121 Đã tải về 3

Thời khóa biểu Tuần 12 - 2017 (từ 20/3 đến 26/3/2017)

Gửi lên: 19/03/2017 23:13 Đã xem 143 Đã tải về 16

Thời khóa biểu Tuần 11 - 2017 (từ 13/3 đến 19/3/2017)

Gửi lên: 13/03/2017 01:15 Đã xem 131 Đã tải về 19

Thời khóa biểu Tuần 10 - 2017 (từ 6/3 đến 12/3/2017)

Gửi lên: 03/03/2017 21:24 Đã xem 143 Đã tải về 35

Thời khóa biểu Tuần 9 - 2017 (từ 27/2 đến 5/3/2017)

Gửi lên: 01/03/2017 03:32 Đã xem 117 Đã tải về 1

Thời khóa biểu Tuần 8 - 2017 (từ 20/2 đến 26/2/2017)

Gửi lên: 19/02/2017 22:52 Đã xem 130 Đã tải về 15

Thời khóa biểu Tuần 7 - 2017 (từ 13/2 đến 19/2/2017)

Gửi lên: 15/02/2017 03:03 Đã xem 131 Đã tải về 1
 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải

Introduction

THACO College was built from the idea of Thaco Group’s businessman and chairman, Mr Tran Ba Duong. The idea was the strategy of human resources development for Automobile mechanical engineering industry in the poor central with hard weather. The college was established on May 12th, 2010 under...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 37
  • Hôm nay: 552
  • Tháng hiện tại: 14608
  • Tổng lượt truy cập: 863406
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA (Trực tuyến và bản cứng)