Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Đăng lúc: Thứ ba - 20/01/2015 07:33 - Người đăng bài viết: administrator
LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng
NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG
Điện thoại: 0933806748
Email: nguyenhoaiphuong1@thaco.com.vn

CHỨC NĂNG: 
 
Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức các hoạt động, giáo dục đạo đức, chính trị, … rèn luyện Văn – Thể - Mỹ; thực hiện kỷ luật, nội quy nhà Trường, công ty cho HS-SV

NHIỆM VỤ:

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ HS-SV trúng tuyển vào trường và bố trí vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn. Chỉ định cán bộ lớp tạm thời (lớp trưởng, lớp phó), tiến hành tổ chức làm thẻ HS-SV. Đề nghị Hiệu trưởng công nhận giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự lớp.
- Quản lý việc thực hiện kỷ luật trường, công ty ở HS-SV: nề nếp ra vào lớp, trang phục, tác phong, … tập thể dục đầu giờ, nề nếp khi dự chào cờ, lễ ở HS-SV. Hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý HS-SV.
- Theo dõi tình hình đi học của HS-SV học tập tại trường và tại xưởng sản xuất của công ty. Phối hợp với phòng Nghiệp vụ nhân sự và các nhà máy trong Khu phức hợp để tăng cường công tác quản lý, hạn chế nghỉ học.
- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của HS-SV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, sinh hoạt tuần lễ đầu khóa, cuối khóa cho HS-SV.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường tổ chức các hội thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
- Đề nghị xét khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với HS-SV, thông báo tới phụ huynh những học sinh cá biệt.
- Là ủy viên của hội đồng tuyển sinh, hội đồng kiểm tra và công nhận tốt nghiệp kết thúc khóa học.
- Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại rèn luyện cho HS-SV sau mỗi học kỳ, khóa học (đối với các lớp sơ cấp)
- Quản lý các loại sổ: Sổ quản lý HS-SV, sổ quản lý quá trình thực tập tại các đơn vị,…
- Phối hợp với các đơn vị trong Khu phức hợp đề xuất các hỗ trợ chính sách chăm lo sức khỏe cho HS-SV, triển khai công tác bảo hiểm thân thể cho HS-SV bên ngoài vào học.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, với các đơn vị trong việc quản lý HS-SV tuyển ngoài đi thực hành, thực tập tại các đơn vị sản xuất. Quản lý các sinh viên trường ngoài đến thực tập tại các đơn vị trong Khu phức hợp.
- Tác nghiệp với phòng đào tạo để trực các buổi tối.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban giám hiệu phân công.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Trường liên kết

° Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long
Trường Đại học SP kỹ thuật Vĩnh Long.

° Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải
Khu phức hợp SX&LR Ô tô Chu Lai - Trường Hải