Kết quả xét tuyển

Thông báo Lịch Tập trung học sinh, sinh viên bên ngoài đợt 1 năm học 2021 – 2022
Thời gian: Dự kiến ngày 6/9/2021 (Nếu ảnh hưởng dịch Covid-19 sẽ có Thông báo sau)

Địa điểm: Hội Trường – Trường Cao đẳng THACO

KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

Điện thoại: 02353 567 112 hoặc 0938808647

Trân trọng!