Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn: Là đơn vị tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của THACO.

Sứ mệnh: Cung cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của THACO.

Điểm khác biệt của Trường Cao đẳng THACO so với các Trường khác:

  • Chương trình đào tạo được xây dựng, cập nhật hằng năm phù hợp với thực tiễn sản xuất.
  • Sau khi tốt nghiệp, người học được ưu tiên bố trí việc làm tại các nhà máy/Showroom/Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa, nông trường, trang trại của THACO trên phạm vi cả nước.
  • Kế hoạch đào tạo của Trường: Thời gian HSSV học tại trường 60%; rèn luyện tay nghề tại các nhà máy/Showroom/Trung tâm sửa chữa của Thaco 40%.
  • Trong thời gian học, khi đi thực tập sản xuất tại các nhà máy, HS-SV được hỗ trợ chi phí.
  • Được giáo dục, rèn luyện trong môi trường công nghiệp.
  • Đội ngũ giảng viên giảng dạy có sự tham gia của các kỹ sư, thợ bậc cao của Thaco.
  • Mức học phí như trường công lập trên địa bàn.