Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM 2021

TT Tuần Từ ngày Tải file
38 Tuần 38 20/9/2021 đến 26/9/2021 Download T38
39 Tuần 39 27/9/2021 đến 2/10/2021 Download T39
40 Tuần 40 04/10/2021 đến 09/10/2021 Download T40
41 Tuần 41 11/10/2021 đến 16/10/2021 Download T41
42 Tuần 42 18/10/2021 đến 23/10/2021 Download T42