Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM 2020

TT Tuần Từ ngày Tải file
29 Tuần 29 13/7/2020 đến 17/7/2020 Download T29
30 Tuần 30 20/7/2020 đến 26/7/2020 Download T30
37 Tuần 37 7/9/2020 đến 12/9/2020 Download T37
38 Tuần 38 14/9/2020 đến 19/9/2020 Download T38
39 Tuần 39 21/9/2020 đến 26/9/2020 Download T39
40 Tuần 40 28/9/2020 đến 3/10/2020 Download T40
41 Tuần 41 05/10/2020 đến 10/10/2020 Download T41
42 Tuần 42 12/10/2020 đến 17/10/2020 Download T42
43 Tuần 43 19/10/2020 đến 24/10/2020 Download T43
44 Tuần 44 26/10/2020 đến 31/10/2020 Download T44
45 Tuần 45 02/11/2020 đến 07/11/2020 Download T45
46 Tuần 46 09/11/2020 đến 14/11/2020 Download T46
47 Tuần 47 16/11/2020 đến 21/11/2020 Download T47
48 Tuần 48 23/11/2020 đến 28/11/2020 Download T48
49 Tuần 49 30/11/2020 đến 05/12/2020 Download T49
50 Tuần 50 07/12/2020 đến 12/12/2020 Download T50
51 Tuần 51 14/12/2020 đến 19/12/2020 Download T51
52 Tuần 52 21/12/2020 đến 26/12/2020 Download T52
53 Tuần 53 28/12/2020 đến 02/01/2021 Download T53
1 Tuần 01 04/01/2021 đến 09/01/2021 Download T01
2 Tuần 02 11/01/2021 đến 16/01/2021 Download T02
3 Tuần 03 18/01/2021 đến 23/01/2021 Download T03