Bảo trì thiết bị cơ điện

Cao đẳngTrung cấp
 • Chuẩn đầu ra của chương trình
  • Nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp tại các phân xưởng, nhà máy, khu công nghiệp (bậc thợ 3/5)
  • Chuyên viên thiết kế tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất công nghiệp;
  • Chuyên viên lập trình doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện.
  • Thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiệt bị cơ điện;
  • Chuyên viên lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cơ điện.
  • Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.
 • Cơ hội việc làm
  • Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ điện…
  • Làm việc bảo trì thiết bị cơ điện tại các nhà máy…
  • Làm việc kỹ thuật trong các nhà máy sản xuất các thiết bị Cơ điện…
  • Tư vấn bán hàng các sản phẩm cơ điện.
 • Chuẩn đầu ra chương trình
  • Nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp tại các phân xưởng, nhà máy, khu công nghiệp. (bậc thợ 2/5)
  • Chuyên viên lập trình doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện.
  • Thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiệt bị cơ điện;
  • Chuyên viên lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Cơ điện.
 • Cơ hội việc làm
  • Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ điện…
  • Làm việc bảo trì thiết bị cơ điện tại các nhà máy…
  • Làm việc kỹ thuật trong các nhà máy sản xuất các thiết bị Cơ điện…
  • Tư vấn bán hàng các sản phẩm cơ điện.