Phòng Hợp tác, BĐ chất lượng & ĐG Kỹ năng nghề

TRƯỞNG PHÒNG

 • ThS. Nguyễn Hoài Phương
 • Điện thoại: 0933 806 748
 • Email: nguyenhoaiphuong1@thaco.com.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng THACO, thực hiện chức năng:

 • Quản lý chất lượng chương trình giảng dạy các môn học cơ bản: tiếng Anh, tin học, chính trị, pháp luật, GDTC, GDQP-AN, kỹ năng mềm (chính quy và đào tạo thường xuyên).
 • Hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài THACO để giới thiệu việc làm cho HS-SV sau tốt nghiệp. Nắm nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện ở các đơn vị bên ngoài để tham mưu Hiệu trưởng ký hợp đồng đào tạo; Hợp tác với các cơ sở đào tạo trên cả nước để: Tuyển dụng nguồn lao động theo yêu cầu của các đơn vị THACO (nhất là cho THAGRICO), tổ chức đào tạo liên thông đại học, lái xe B2, C…
 • Theo dõi các đơn vị của Trường thực hiện đúng các văn bản pháp quy; Các quy trình, quy định về bảo đảm chất lượng. Xây dựng và quản lý hồ sơ thi đua các trường cao đẳng, đại học ở Tỉnh; Quản lý thư viện Trường.
 • Thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề, công nhận bậc thợ theo quy định của Nhà nước, đánh giá chuyên môn nghề theo tiêu chí tiêu chuẩn của THACO; Đánh giá KNN theo mục tiêu đào tạo của Trường.

Nhiệm vụ:

Giảng dạy và quản lý các môn học cơ bản:

 • Tham gia giảng dạy, mời giáo viên thỉnh giảng đến dạy các môn học cơ bản và quản lý các môn học cơ bản. Hướng dẫn giảng viên ký kết hợp đồng giảng dạy. Theo dõi, đôn đốc giảng viên thực hiện nề nếp chuyên môn. Thanh lý hợp đồng giảng dạy.
 • Phối hợp chặt chẽ với Phòng Đào tạo & CT HS-SV, các Khoa chuyên môn để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học được giao. Thực hiện giám sát việc kiểm tra, thi các môn học cơ bản theo tiến độ giảng dạy.

Hợp tác doanh nghiệp và cơ sở đào tạo khác:

 • Liên hệ với các trường đại học, viện, cơ sở đào tạo khác để tổ chức đào tạo liên thông lên trình độ đại học, các lớp sơ cấp, các lớp lái xe hạng B2, C.
 • Tác nghiệp các đơn vị của THACO để nắm nhu cầu, số lượng HS-SV cần hỗ trợ tuyển dụng, thực tập và liên hệ với các cơ sở đào tạo bên ngoài để đưa HS-SV đến thực tập.
 • Liên hệ với các đơn vị của THACO và bên ngoài để tham mưu Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề, kỹ năng mềm, huấn luyện ATVSLĐ.

Quản trị hệ thống và bảo đảm chất lượng, quản lý thư viện:

 • Thực hiện triển khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng giáo dục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đến CB-GV-NV Trường.
 • Chủ trì xây dựng, triển khai, giám sát và đánh giá hiệu quả Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường.
 • Tổ chức công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng.
 • Giám sát, quản lý hệ thống quy trình – quy định Trường.
 • Báo cáo định kỳ kết quả công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đối với đơn vị chủ quản cấp trên, đại diện lãnh đạo và Hiệu trưởng.
 • Quản lý công tác thi đua khen thưởng khối các trường ĐH-CĐ tỉnh Quảng Nam.

Đánh giá kỹ năng nghề:

 • Cập nhật, nắm rõ và thực hiện đúng các văn bản của Nhà nước về đánh giá kỹ năng nghề.
 • Tham mưu lãnh đạo ký ban hành tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề (các nghề được Tổng cục Giáo Dục Nghề Nghiệp cho phép). Chủ động thông tin các kỳ đánh giá kỹ năng nghề đến các doanh nghiệp trong và ngoài hệ thống THACO.
 • Tổ chức đánh giá kỹ năng chuyên môn nghề cho công nhân các Nhà máy SX&LR ô tô tại THACO Chu Lai theo tiêu chí – tiêu chuẩn THACO.
 • Hỗ trợ cho bộ phận đào tạo các khu vực của THACO tổ chức đánh giá phần lý thuyết cho đội ngũ kỹ thuật viên dịch vụ bằng hình thức kiểm tra/ thi trực tuyến.

(Duyệt bởi BGH Trường Cao đẳng THACO)