Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM 2023

TT Tuần Từ ngày Tải file
01 Tuần 01 năm 2023 Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023 Download T01
02 Tuần 02 năm 2023 Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023 Download T02
03 Tuần 3, Tuần 4 Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão
04 Tuần 5 Từ ngày 30/01/2023 đến ngay 4/02/2023 Download T05
05 Tuần 6 Từ ngày 6/02/2023 đến ngày 11/02/2023 Download T06
06 Tuần 7 Từ ngày 13/02/2023 đến 18/02/2023 Download T07
07 Tuần 8 Từ ngày 20/2/2023 đến 25/2/2023 Download T08
08 Tuần 9 Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 04/3/2023 Download T09
09 Tuần 10 Từ ngày 6/3/2023 đến ngày 11/3/2023 Download T10
10 Tuần 11 Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 18/3/2023 Download T11
11 Tuần 12 Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 25/3/2023 Download T12
12 Tuần 13 Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 01/4/2023 Download T13
13 Tuần 14 Từ ngày 3/4/2023 đến ngày 8/4/2023 Download T14
14 Tuần 15 Từ ngày 10/4/2023 đến 15/4/2023 Download T15
15 Tuần 16 Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023 Download T16
16 Tuần 17 Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 29/4/2023 Download T17
17 Tuần 18 NGHỈ LỄ
18 Tuần 19 Từ ngày 08/5/2023 đến ngày 13/3/2023 Download T19
19 Tuần 20 Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 20/5/2023 Download T20
20 Tuần 21 Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 27/5/2023 Download T21
21 Tuần 22 Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 03/6/2023 Download T22
22 Tuần 23 Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 10/6/2023 Download T23
23 Tuần 24 Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 17/6/2023 Download T24