Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM 2023

TT Tuần Từ ngày Tải file
01 Tuần 01 năm 2023 Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023 Download T01
02 Tuần 02 năm 2023 Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/01/2023 Download T02
03 Tuần 3, Tuần 4 Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão
04 Tuần 5 Từ ngày 30/01/2023 đến ngay 4/02/2023 Download T05