Hệ thống Bảo đảm chất lượng

Quy trình Hệ thống Bảo đảm chất lượngChính sách - Mục tiêu chất lượng
• Xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo uy tín tại Việt Nam ở lĩnh vực Ô tô và Cơ khí, đáp ứng nguồn nhân lực THACO và các doanh nghiệp miền Trung.
• Cải tiến liên tục công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và các hoạt động khác ; Duy trì và không ngừng phát triển hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.
• Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thiết bị đáp ứng theo yêu cầu chuyển đổi số.
• Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của THACO và xã hội.
• Tinh gọn cấu trúc tổ chức của Nhà trường dựa trên quan điểm “Kết hợp tạo lợi thế và chuyên biệt để hiệu quả” theo yêu cầu thực tiễn hoạt động đào tạo của Trường.
• Tăng cường đào tạo huấn luyện về quản trị, chuyên môn nghề nghiệp và năng lực lãnh đạo để đội ngũ lãnh đạo các cấp vận hành tốt 5 trụ cột là: Triết lý giá trị, chiến lược khác biệt, quản trị đặc thù, nhân sự phù hợp và môi trường làm việc văn hóa thuận tiện vào trong lĩnh vực, đơn vị, bộ phận mà mình lãnh đạo, quản lý và điều hành.
MỤC TIÊU CHUNG NĂM HỌC 2012 – 2023
• Hoàn thiện cấu trúc, sơ đồ tổ chức Trường, đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, CSVC, thiết bị để phục vụ đào tạo, tự đào tạo hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo bên ngoài để đào tạo cung cấp nguồn nhân lực ở các lĩnh vực SXKD của THACO và yêu cầu tự động hóa, số hóa ở các nhà máy thuộc THACO Chu Lai.
• Đảm bảo chất lượng đào tạo, trên 85% HSSV ra trường có việc làm và làm được việc.
• Xây dựng các nghề Công nghệ ô tô (bảo trì, sửa chữa, đồng, sơn), Bảo trì thiết bị cơ điện thành nghề thế mạnh của Trường.
• Duy trì lưu lượng 850 HSSV, trong đó 70% là HSSV bên ngoài.