Liên hệ

  • Address

    Khu công nghiệp Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

  • E-mail

    rep-thacocollege@thaco.com.vn

  • Phone

    0235 3567112