Khoa Nông nghiệp

GIỚI THIỆUChuẩn đầu ra và cơ hội việc làm

LÃNH ĐẠO KHOA

TRƯỞNG KHOA

 • ThS. Bùi Xuân Tuấn
 • Điện thoại: 0977 133 177
 • E-mail: buixuantuan@thaco.com.vn

SƠ ĐỒ CẤU TRÚC

CHỨC NĂNG

Là đơn vị thuộc cấu trúc tổ chức của trường, chịu trách nhiệm về tổ chức quản lý, đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo ở nghề được phép. Khoa có trưởng khoa, có trưởng bộ môn chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các hoạt động của khoa.

NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH

TT

TÊN NGHỀ ĐÀO TẠO

QUY MÔ ĐÀO TẠO

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

I Cao đẳng 50 – Cao đẳng: 24 tháng;

– Trung cấp: 15 tháng (HS không học văn hóa THPT); 36 tháng (HS học văn hóa THPT để thi tốt nghiệp THPT và TCN);

– Sơ cấp: từ 3 tháng;

– Đào tạo thường xuyên: 1 tháng.

1 Công nghệ thực phẩm 50
II Trung cấp 80
1 Công nghệ thực phẩm 50
2 Chăn nuôi – Thú y 30
III Sơ cấp và đào tạo thường xuyên 400
1 Kỹ thuật trồng cây ăn quả theo hướng công nghiệp 200
2 Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp 200
Tổng cộng 530

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TT Họ tên Trình độ chuyên môn
1 Bùi Xuân Tuấn ThS. Sinh thái học
2 Ngô Thị Lan KS. Bảo vệ thực vật
3 Tào Thị Thu Hiền KS. Bảo vệ thực vật

CHUẨN ĐẦU RA CƠ HỘI VIỆC LÀM
I. NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
1. Cao đẳng
 • Thực hiện vận hành được các máy móc thiết bị chế biến các sản phẩm thực phẩm, đảm bảo kỹ thuật và quy trình công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.
 • Thực hiện được việc đánh giá cảm quan và phân tích chỉ tiêu chất lượng thực phẩm, sử dụng được các máy móc, dụng cụ dùng trong kiểm nghiệm thực phẩm.
 • Xây dựng được các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn lao động.
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tự học, tiếp tục học tập  nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường.
 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ thực phẩm trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền chế biến thực phẩm tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;
 • Tham gia vào việc tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.
 • Có thể khởi nghiệp tạo ra sản phẩm mới phục vụ nhu cầu xã hội
2. Trung cấp
 • Thực hiện được các thao tác công nghệ, vận hành được máy móc, thiết bị chế biến, bảo quản nông sản đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Vận hành an toàn các thiết bị, dây chuyền sản xuất trong chế biến và bảo quản nông sản.
 • Thực hiện được các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong chế biến và bảo quản nông sản.
 • Xử lý được các sự cố thông thường xảy ra trong trong chế biến và bảo quản nông sản.
 • Đánh giá được phẩm chất nông sản khi thu mua, nhập kho, chế biến và bảo quản.
 • Sau khi tốt nghiệp người lao động có trình độ trung cấp nghề công nghệ thực phẩm trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền chế biến nông sản tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác;
 • Tham gia vào việc tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản với quy mô vừa và nhỏ.

 

II. Chăn nuôi – Thú y
 • Áp dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y;
 • Sử dụng được các dụng cụ thú y, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, trang thiết bị phòng dịch, các máy móc thiết bị khác.
 • Lựa chọn được các loại thức ăn chăn nuôi phù hợp với đối tượng vật nuôi: lợn, bò;
 • Thực hiện các bước sơ chế, bảo quản sản phẩm chăn nuôi; các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi;
 • Sử dụng được các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường, tạo ra nền sản xuất nông nghiệp bền vững và phát triển.
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Chăm sóc, nuôi dưỡng các loại vật nuôi;
 • Phòng, chống dịch bệnh;
 • Chẩn đoán, điều trị bệnh;
 • Chăn nuôi; Thú y trong khuyến nông;
 • Tiếp thị thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y;
 • Kinh doanh thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y.