Học phí – Chế độ ưu đãi

THÔNG TIN HỌC PHÍ VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHO HS-SV

Mức học phí của trường Cao đẳng THACO từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022

– Căn cứ nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quyết định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021;

– Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2016 của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Nam Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học

– Căn cứ Quyết định 2310/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 12 tháng 8 năm 2021 về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh quảng nam

– Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 và dự kiến các năm tiếp theo,

Trường Cao đẳng THACO thông báo về việc công khai mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/HSSV

Tên ngành

Năm học

2017-2018

Năm học

2018-2019

Năm học

2019-2020

Năm học

2020-2021

Năm học

2021-2022

Trungcấp

Cao đẳng

Trungcấp

Cao đẳng

Trungcấp

Cao đẳng

Trungcấp

Cao đẳng

Trungcấp

Cao đẳng

Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật và các ngành khác

460

530

500

580

560

640

620

710

620

710

 

THÔNG TIN NHÓM/ NGÀNH NGHỀ

Trường Cao đẳng THACO hoạt động theo Quyết định số 43/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trường trực thuộc Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (gọi tắt là THACO) theo chiến lược phát triển, thì THACO hoạt động trên 05 lĩnh vực:

  • Lĩnh vực chủ lực: Ô tô & Cơ khí với các nhà máy sản xuất tại Chu Lai, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
  • 02 lĩnh vực chính: Nông Lâm nghiệp và Đầu tư Xây dựng
  • 02 lĩnh vực hỗ trợ: Logistics và Thương mại Dịch vụ. Trường có nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của THACO và các doanh nghiệp khác trong cả nước.
  • Các ngành nghề đào tạo của Trường gồm: Nhóm ngành/nghề kỹ thuật Ô tô, Cơ khí: Công nghệ ô tô, Công nghệ sơn ô tô, Bảo dưỡng và sửa chữa khung, vỏ ô tô, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Bảo trì thiết bị cơ điện, Điện công nghiệp; Nhóm ngành/nghề Nông nghiệp: Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật máy nông nghiệp, Chăn nuôi gia súc – gia cầm theo hướng công nghiệp, Trồng cây ăn trái theo hướng công nghiệp ở các trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp.
  • Thời gian đào tạo: Cao đẳng 24 tháng; Trung cấp 15 tháng; Sơ cấp 04 tháng.
  • Hình thức tổ chức đào tạo: 40% lý thuyết, 60% thực hành (trong đó 30% học thực hành tại Trường, 30% thực hành tại các nhà máy, đơn vị của THACO).
  • Ngoài ra trường còn liên kết với các trường Đại học như: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học SPKT Vĩnh Long để đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học.

CHI TIẾT LIÊN HỆ:

– Trường Cao đẳng THACO, KCN Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

– Điện thoại: 02353.567.112 hoặc 0938.808.647

– Facebook: facebook.com/pcthssv