Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn: Là cơ sở đào tạo uy tín tại Việt Nam ở lĩnh vực Ô tô và Cơ khí; đáp ứng nguồn nhân lực của THACO.

Sứ mệnh: Đào tạo cung cấp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chiến lược phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của THACO và các doanh nghiệp tại miền Trung.

Điểm khác biệt của Trường Cao đẳng THACO so với các Trường khác:

  • Chương trình đào tạo được xây dựng, cập nhật hằng năm phù hợp với thực tiễn sản xuất.
  • Sau khi tốt nghiệp, người học được ưu tiên bố trí việc làm tại các nhà máy/Showroom/Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa, nông trường, trang trại của THACO trên phạm vi cả nước.
  • Kế hoạch đào tạo của Trường: Thời gian HSSV học tại trường 60%; rèn luyện tay nghề tại các nhà máy/Showroom/Trung tâm sửa chữa của Thaco 40%.
  • Trong thời gian học, khi đi thực tập sản xuất tại các nhà máy, HS-SV được hỗ trợ chi phí.
  • Được giáo dục, rèn luyện trong môi trường công nghiệp.
  • Đội ngũ giảng viên giảng dạy có sự tham gia của các kỹ sư, thợ bậc cao của Thaco.
  • Mức học phí như trường công lập trên địa bàn.

BGH TRƯỜNG CAO ĐẲNG THACO