Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Cao đẳngTrung cấpSơ cấp
 • Chuẩn đầu ra của chương trình
  • Gia công được các chi tiết trên máy tiện Cơ, phay Cơ tương đương bậc thợ 3/5.
  • Phát hiện và sửa chữa đ­ược các sai hỏng thông th­ường của máy tiện Cơ, phay Cơ, đồ gá và chi tiết gia công.
  • Lập trình được chương trình gia công cơ bản trên máy tiện CNC, phay CNC.
  • Kết nối được dữ liệu chương trình từ máy tính sang máy CNC, mô phỏng được chương trình và vận hành được máy CNC để gia công.
  • Tổ chức và quản lý được công việc của một tổ sản xuất.
 • Cơ hội việc làm
  • Kỹ thuật viên tại các nhà máy Cơ khí.
  • Công nhân gia công sản phẩm trên máy tiện Cơ, phay Cơ.
  • Công nhân gia công nguội tại các nhà máy Cơ khí.
  • Công nhân gia công sản phẩm trên máy tiện CNC, máy phay CNC.
  • Kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các nhà máy Cơ khí.
  • Tổ trưởng tại các nhà máy Cơ khí.
 • Chuẩn đầu ra chương trình
  • Gia công được các chi tiết trên máy tiện Cơ, phay Cơ tương đương bậc thợ 2/5.
  • Phát hiện và sửa chữa đ­ược các sai hỏng thông th­ường của máy tiện Cơ, phay Cơ, đồ gá và chi tiết gia công.
  • Xử lý được chương trình gia công và vận hành được máy CNC để gia công.
 • Cơ hội việc làm
  • Công nhân gia công sản phẩm trên máy tiện Cơ, phay Cơ.
  • Công nhân gia công nguội tại các nhà máy Cơ khí.
  • Công nhân gia công sản phẩm trên máy tiện CNC, máy phay CNC.
 • Chuẩn đầu ra chương trình
  • Gia công được các chi tiết trên máy tiện Cơ, phay Cơ tương đương bậc thợ 1/5.
  • Phát hiện và sửa chữa đ­ược các sai hỏng thông th­ường của máy tiện Cơ, phay Cơ, đồ gá và chi tiết gia công.
 • Cơ hội việc làm
  • Công nhân gia công sản phẩm trên máy tiện Cơ, phay Cơ.
  • Công nhân gia công nguội tại các nhà máy Cơ khí.