Công nghệ chế biến thực phẩm

Cao đẳngTrung cấp
 • Chuẩn đầu ra của chương trình
  • “Công nghệ chế biến thực phẩm” trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề trực tiếp thực hiện tiếp nhận và bảo quản nguyên vật liệu, các vị trí công nghệ trong dây chuyền sản xuất đến tiếp nhận và bảo quản sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và quản lý sản xuất để sản xuất các sản phẩm như chuối sấy, bột chuối, nước trái cây cô đặc, nước trái cây đóng chai… đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
  • Vị trí việc làm của nghề tại các cơ sở chế biến thực phẩm và nghiên cứu phát triển các sản phẩm trong các viện nghiên cứu hay cơ quan quản lý Nhà nước về thực phẩm, trong môi trường làm việc bảo đảm vệ sinh và an toàn lao động.
  • Điều kiện làm việc của nghề là tham gia trực tiếp sản xuất, tiếp xúc với các thiết bị, máy như máy trộn, máy cắt, các thiết bị gia nhiệt và các nguyên liệu như đường, sữa… theo yêu cầu đặc thù công nghệ và yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm.
  • Để thực hiện công việc, người lao động phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề, tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, người lao động phải thường xuyên rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề, cập nhật công nghệ, làm chủ thiết bị, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa; xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và sức khỏe người tiêu dùng.
  • Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.150 giờ (tương đương 78 tín chỉ).
 • Cơ hội việc làm
  • Chế biến nước trái cây cô đặc.

  • Chế biến nước giải khát từ trái cây.

  • Sản xuất trái cây sấy khô, bột trái cây.

  • Kiểm soát chất lượng – QC (Quality control).

  • Đảm bảo chất lượng – QA (Quality assurance).

  • Quản lý sản xuất.

  • Marketing sản phẩm.

 • Chuẩn đầu ra chương trình
  • “Công nghệ chế biến thực phẩm” trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề trực tiếp thực hiện tiếp nhận và bảo quản nguyên vật liệu, các vị trí công nghệ trong dây chuyền sản xuất đến tiếp nhận và bảo quản sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và quản lý sản xuất để sản xuất các sản phẩm như chuối sấy, bột chuối, nước trái cây cô đặc, nước trái cây đóng chai… đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
  • Điều kiện làm việc của nghề là môi trường có nhiệt độ cao, tiếp xúc với các máy trộn, máy cắt, thiết bị tạo hình, các thiết bị gia nhiệt,… theo yêu cầu đặc thù công nghệ và yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm. Vì vậy, người hành nghề cần phải cẩn thận, thao tác đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.
  • Để thực hiện công việc, người lao động phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề, tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, người lao động phải thường xuyên rèn luyện nâng cao kỹ năng nghề, cập nhật công nghệ, làm chủ thiết bị đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa; xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và đam mê nghề.
 • Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
  • Chế biến nước trái cây cô đặc.

  • Chế biến nước giải khát từ trái cây.

  • Sản xuất trái cây sấy khô, bột trái cây.

  • Quản lý sản xuất.

  • Marketing sản phẩm.