Điện công nghiệp

Cao đẳngTrung cấpSơ cấp
 • Chuẩn đầu ra của chương trình
  • Chuyên viên bảo trì, vận hành thiết bị điện tại các nhà máy (bậc thợ 3/5).
  • Nhân viên kỹ thuật tại các công ty điện lực.
  • Chuyên viên thiết kế tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất công nghiệp;
  • Chuyên viên lập trình, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Điện công nghiệp
  • Tư vấn bán hàng các sản phẩm Điện công nghiệp.
  • Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.
 • Cơ hội việc làm
  • Làm việc tại doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị Điện công nghiệp…
  • Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị Điện công nghiệp…
  • Làm việc cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiệt bị Điện công nghiệp…
  • Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, khu công nghiệp.
  • Làm việc tại công ty điện lực.
 • Chuẩn đầu ra chương trình
  • Chuyên viên bảo trì, vận hành thiết bị điện tại các nhà máy (bậc thợ 2/5).
  • Nhân viên kỹ thuật tại các công ty điện lực.
  • Chuyên viên lập trình, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Điện công nghiệp
  • Tư vấn bán hàng các sản phẩm Điện công nghiệp.
 • Cơ hội việc làm
  • Làm việc tại doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị Điện công nghiệp…
  • Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị Điện công nghiệp…
  • Làm việc cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiệt bị Điện công nghiệp…
  • Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, khu công nghiệp.
  • Làm việc tại công ty điện lực
 • Chuẩn đầu ra chương trình
  • Công nhân bảo trì, vận hành, lắp đặt, quấn dây các động cơ điện.
  • Công nhân bảo trì, vận hành, lắp đặt, các mạch trang bị điện công nghiệp.
 • Cơ hội việc làm
  • Làm việc tại doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các máy điện, trang bị điện công nghiệp.