Bảo dưỡng & sửa chữa khung vỏ ô tô

Trung cấp

Kiến thức:

 • Sử dụng được ở mức cơ bản về tin học và tiếng Anh đáp ứng yêu cầu công việc.
 • Đọc được bản vẽ kỹ thuật cấu tạo khung vỏ ô tô.
 • Mô tả được kết cấu khung vỏ ô tô.
 • Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, ứng dụng những dụng cụ, thiết bị sử dụng trong sửa chữa khung vỏ ô tô.
 • Trình bày được kỹ thuật tháo, lắp các thành phần thân ô tô.
 • Trình bày được các bước sửa chữa khung, vỏ ô tô.

Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, thiết bị đo kiểm cơ khí chuyên dùng trong sửa chữa khung vỏ ô tô.
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị hàn, cắt các chi tiết bộ phận kim loại. nhựa…
 • Tháo lắp đúng kỹ thuật các thành phần thân ô tô.
 • Sửa chữa hoàn thiện khung, vỏ ô tô đạt yêu cầu.
 • Sử dụng, vận hành, bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ trong nhà xưởng.
 • Thuyết minh, thuyết trình, trao đổi kiến thức nghề ô tô giữa các cá nhân, tập thể với nhau.

Thái độ:

 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
 • Giám sát chịu trách nhiệm cá nhân.
 • Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành