Học trực tuyến

100,000.00 ₫

Khóa Học Giao Tiếp 1

  Thuyết trình thành công, thu hút người nghe hiệu quả  Khi nhắc đến thuyết trình, nhiều người thường nghĩ rằng để có thể thu hút người nghe thì đòi hỏi phải có kỹ năng thuyết trình bằng miệng thông qua sự hấp dẫn của lời nói. Thực tế, suy…
0