Hội nghị chuyên đề “Đưa người lao động đi làm việc ở Lào, năm 2024” – con đường tươi sáng góp phần ổn định đời sống cho người lao động ở tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2024, Trường Cao đẳng THACO đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề đưa người lao động đi làm việc ở Lào. Hội nghị đã nghe đại diện Trung tâm DVVL tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước CHDCND Lào theo hợp đồng, theo đó từ năm 2022 đến nay Trường Cao đẳng THACO đã phối hợp với Trung tâm, với Phòng LĐTBXH ở các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My và Núi Thành tổ chức tuyển sinh – đào tạo và cung ứng lao động đi làm việc ở KLH Hoàng Anh Gia Lai Agrico Lào được 276 lao động. Tại Hội nghị, các đại biểu đã phân tích những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Lào trong thời gian qua đồng thời cũng đưa ra nhiều giải pháp tích cực, những cách thức làm hay nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.

Về tham dự và phát biểu chỉ đạo với hội nghị, ông Nguyễn Quí Quý – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong việc hợp tác tuyển sinh – đào tạo và tuyển dụng lao động giữa Trường Cao đẳng THACO, Trung tâm DVVL tỉnh Quảng Nam và các địa phương trong thời gian đến. Đồng thời ông cũng đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cầm thực hiện trong thời gian đến:

– Một là, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi thông tin tuyển sinh – đào tạo và tuyển dụng lao động đi làm việc tại KLH Hoàng Anh Gia Lai Agrico Lào đến tất cả các đối tượng người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được biết nhất là đối với bà con người đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi của tỉnh;

– Hai là, Trung tâm DVVL tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng THACO, với UBND các huyện tổ chức thành công các sàn giao dịch việc làm trong năm 2024 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực;

– Ba là, các đơn vị thông qua các phương tiện công nghệ, trang mạng xã hội để thiết lập kênh thông tin kết nối người lao động đã đi làm việc ở Lào với địa phương, Trung tâm và nhà trường để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người lao động qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ người lao động khi cần thiết;

– Bốn là, Phòng LĐTBXH các huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao trong năm 2024 tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện với Trường Cao đẳng THACO, Trung tâm DVVL tỉnh một cách cụ thể, rõ ràng và hiệu quả;

– Năm là, đề nghị Trường Cao đẳng THACO hằng quý gửi cho Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam nhu cầu về số lượng, vị trí việc làm cần tuyển sinh – đào tạo và tuyển dụng để Sở LĐTBXH tỉnh có chỉ đạo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp, hỗ trợ;

Và tại hội nghị cũng đã ký kết giao ước chi tiêu năm 2024 giữa Trường Cao đẳng THACO, Trung tâm DVVL tỉnh Quảng Nam với 8 huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc và Núi Thành với số lượng là 400 chỉ tiêu.

Sau hội nghị này cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các cấp chính quyền ở địa phương, sự chỉ đạo quyết liệt của Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam và sự phối hợp đồng bộ giữa Trường Cao đẳng THACO và Trung tâm DVVL tỉnh Quảng Nam hy vọng trong năm 2024 sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp như mong đợt đồng thời góp phần tạo công ăn việc làm lâu dài cho người lao động nhất là đồng bào ở các huyện miền núi, xóa hộ nghèo, tạo an sinh xã hội cho các địa phương, đạt chỉ tiêu lao động qua đào tạo, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài…từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

Khoa Nông nghiệp – Trường Cao đẳng THACO