Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Căn cứ Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Sơ cấp.

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Trung cấp, dạy trình độ Cao đẳng, mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ Trung cấp, dạy trình độ Cao đẳng.

Trường Cao đẳng THACO liên kết với trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao đẳng, kế hoạch tuyển sinh như sau:

 1. Đối tượng học: Cán bộ, giáo viên, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp có trình độ chuyên môn, kỹ thuật để làm nhà giáo.
 2. Nội dung và thời gian đào tạo:
 • Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp: Thời gian đào tạo 1,5 tháng (học chủ yếu thứ 7 và chủ nhật).
 • Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Trung cấp, Cao đẳng: Thời gian đào tạo 3 tháng (học chủ yếu thứ 7 và chủ nhật).
 1. Học phí:
 • Nghiệp vụ sư phạm trình độ Sơ cấp: 2.000.000 đồng/ học viên
 • Nghiệp vụ sư phạm trình độ Trung cấp, Cao đẳng: 3.000.000 đồng/ học viên
 1. Địa điểm: Trường Cao đẳng THACO, KCN Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.
 2. Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đăng ký; 01 bản sao công chứng bằng cấp chuyên môn; 01 bản sao công chứng CMND hoặc thẻ căn cước công dân; 04 ảnh 3×4.
 3. Địa chỉ nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển Kỹ năng nghề nghiệp, trường Cao đẳng THACO, Xã Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam.
 4. Hạn nộp hồ sơ:
 • Nghiệp vụ sư phạm trình độ Sơ cấp: Ngày 10/02/2021.
 • Nghiệp vụ sư phạm trình độ Trung cấp, Cao đẳng: Ngày 28/02/2021.

Chi tiết liên hệ Ông:  Nguyễn Ngọc Phát; Email: nguyenngocphat@thaco.com.vn; ĐT: 0905 363 539

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phan Tiềm

Văn bản gốc download tại đây